Opustená bauxitová štôlňa v Mojtíne

Opustená bauxitová štôlňa v Mojtíne

Obyvatelia obce o výskyte bauxitu v okolí obce vedeli dávno. Za jeho objaviteľov sa ale považujú dvaja učitelia: Pavol Rehuš a Klement Rečlo. Títo našli novú lokalitu výskytu bauxitu v lokalitách Kraje a Borová. Na základe ich oznámenia prišli do obce v roku 1937 dvaja geológovia a následne sa začalo s ťažbou bauxitu v týchto lokalitách. Najskôr s ručnou vŕtacou súpravou, neskôr ručne krompáčmi. Vydolovanú rudu robotníci vyťahovali v drevenom vedre. Najskôr ťažili v lokalite Kraje. V hĺbke asi 10m začali raziť dve bočné štôlne, v nich ale bauxit nebol, preto kopali hlbšie. V hĺbke asi 20m pre nedostatok rudy práce prerušili. Skúsili to ešte v ďalších dvoch štôlňach a napokon aj v lokalite Borová. Všade bolo rudy málo. Odviezlo sa iba niekoľko nákladných áut očistenej bauxitovej rudy. Práce na ťažbe bauxitu boli ukončené v roku 1938. Dve vykopané šachty spolu s bočnými štôlňami boli zavalené. Opustená bauxitová štôlňa je pozostatkom tejto ťažby. Nachádza sa severne od obce Mojtín, približne 250m severoseverozápadne od lokality Lopušná hora v nadmorskej výške približne 655m.