Javorinka

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Nachádza sa vo východnej časti podcelku. Leží v centrálnej časti pohoria. Na severe ju ohraničuje údolie Rajčanky (oddeľuje ju od častí Strážov a Čičmianska kotlina), na severovýchode Malá Fatra (podcelok Lúčanská Fatra, časť Kľak, oddelená údolím rieky Nitra), na juhu podcelok Malá Magura (oddelená sedlom Obšiar), na juhozápade a západe časti Temešská vrchovina a Belianska kotlina a na západe časti Belianska vrchovina a Zliechovská kotlina.

Okresy: Ilava, Prievidza, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Homôlka (1.072,8m), nad Fačkovským sedlom.

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhovýchodnom okraji územia v údolí Chvojnice v nadmorskej výške približne 420m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Nitra a Rajčanka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.