Belianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Nachádza sa v centrálnej a južnej časti podcelku. Na severe ju ohraničuje časť Strážov, na severovýchode časti Zliechovská kotlina a Javorinka, na východe časť Belianska kotlina, na juhu podcelok Nitrické vrchy (časť Suchý) a časti Kňaží stôl a Slatinská brázda, na západe časť Basky a podcelok Trenčianska vrchovina (časť Porubská brázda).

Okresy: Ilava, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vápenica (788,5m).

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na jeho južnom okraji v údolí rieky Jasenina v nadmorskej výške približne 420m.

Geologická stavba:

Reliéf: Vrchovina má približne tvar písmena C. Vrchovina je charakteristická lazníckym osídlením s množstvom chalúp.

Lesné porasty:

Vodstvo: Severozápadnú časť územia odvodňuje Váh a južné a východné rieka Nitrica (prítok Nitry).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.