Belianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha: Nachádza sa na rozhraní západného a stredného Slovenska, v južnej časti podcelku v okolí obce Valaská Belá na hornom toku rieky Nitrica v zovretí masívov Okrúhly vrch (914,4m), Demovec (844,5m) a Čierna hora (863,8m) na juhu a Veľké Humné (608,6m) a Páleničky (626,7m) na severe. Zo severu a západu ju ohraničuje časť Belianska vrchovina, zo severovýchodu časť Javorinka, z východu časť Temešská vrchovina a z juhu podcelok Nitrické vrchy (časť Suchý).

Okresy: Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na východnom okraji územia v údolí Nitrice v nadmorskej výške približne 410m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má pretiahnutý tvar v smere východ-západ. Povrch kotliny je pomerne zvlnený a miestami z jej dna vystupujú bralné formy.

Lesné porasty:

Vodstvo: Kotlinu vytvoril tok Nitrice (Belanky) medzi masívmi Suchý vrch (1.027,8m) a Javorinka (972,9m), ktorá so svojimi prítokmi odvodňuje celé územie.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.