Jaseň v Zliechove

Poloha: Rastie v severovýchodnej časti obce Zliechov pri dome č.p. 154.

Druh: Jaseň štíhly.

Dôvod ochrany: Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu.

Opis: Strom s obvodom kmeňa 780cm, priemerom koruny 22m, výškou 27m a vekom približne 400 rokov je najstarším stromom svojho druhu v okrese a najmohutnejším chráneným jaseňom na Slovensku. Vyniká vekom, estetickým vzhľadom, dimenziami a biologickými hodnotami. Pôvodne rástol v nezastavanej časti obce a tvoril výraznú dominantu v pozadí s impozantným masívom Strážova (1.213,3m). Viaže sa k nemu aj historka, podľa ktorej sa počas SNP v jeho dutine ukrývali partizáni. V roku 1992 bolo realizované prvé ošetrenie stromu. Bol prevedený základný zdravotný rez, pri ktorom boli odstránené suché a odumierajúce konáre z koruny. Miesto výlomu terminálu (vylomeného ešte pred vyhlásením za chránený strom) bolo čiastočne začistené a zakonzervované. Centrálna dutina bola vyčistená od odumretého spráchniveného materiálu a rôzneho odpadu. V roku 1995 bol okolo stromu vybudovaný drevený plot. Strom bol ošetrovaný aj v rokoch 2005 a 2022.