Tisy v Pruskom

Tisy v Pruskom

Poloha: Chránené stromy rastú vo farskej záhrade pri budove fary v obci Pruské. Kým menší jedinec rastie na mieste kde sa môže verejnosť pokochať jeho krásou, pred väčším stromom stojí nepriehľadný vysoký plot, ktorý znemožňuje výhľad.

Druh: Tis obyčajný.

Dôvod ochrany: Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1975. Dôvodom vyhlásenia ochrany bol ich kultúrny, vedecký, ekologický, krajinársky a estetický význam.

Opis: Sú to dva jedince tisu obyčajného. Tis obyčajný je vzácnym reliktom z obdobia treťohôr. Prirodzene sa vyskytuje v podúrovni niektorých lesov, najviac vo Veľkej Fatre. Často sa pestuje v parkoch ako ozdobný ker. Napriek ihlicovitým listom nie je pravou ihličnatou drevinou, pretože netvorí šištice. Patrí medzi nahosemenné rastliny so semenom obaleným jasnočerveným mieškom, ktorý obsahuje jedovatý alkaloid. Tis je dvojdomý, plody sú len na samičích jedincoch. Vyznačuje sa pomalým rastom a dlhovekosťou. Prvý strom má obvod kmeňa 370cm (priemer 114cm), priemer koruny 18m a výšku 15m. Druhý strom má obvod kmeňa 450cm (priemer 143cm), priemer koruny 18m a výšku 15m. Oba sú staré viac ako 700 rokov. Z nízkeho kmeňa, krásne košato rozkonáreného, vyrastajú štyri hlavné vetvy. Pamätné stromy sú v okrese vekovo najstaršie. Predpokladá sa, že boli zasadené v období vzniku farnosti v obci okolo roku 1221. Možno boli vstupnou bránou do fary. Hovorí sa im aj Gavlovičove tisy, pretože v obci pôsobil Hugolín Gavlovič a možno pod týmito stromami napísal časť zo svojich diel.