Tuja v Klobušiciach – Ilava

Tuja v Klobušiciach – Ilava

Poloha: Rastie v Ilave, mestskej časti Klobušice v parku pri kaštieli.

Druh: Tuja riasnatá.

Dôvod ochrany: Chránený strom bol vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického, krajinárskeho a estetického významu.

Opis: Je to strom s obvodom kmeňa 351cm, priemerom koruny 12m, výškou 13m a vekom 150 rokov. Zasluhuje si ochranu pre mimoriadne rozmery, krásu i vek.