Ľudová architektúra v Zliechove

Ľudová architektúra v Zliechove

Zachovalá ľudová kultúra čičmianskeho typu. Zachovali sa zrubové a murované trojpriestorové omazané a obielené domy s použitím modrej farby. Domy so sedlovou strechou, štítom a podlomenicou. Strecha je nasadená na povalovú konštrukciu, ktorá nesie samostatný rám. Typický zliechovský kroj, variant ľudového odevu z Čičmian. V časti Košecké Rovne sa zachovali starobylé typy drevených stavieb a ľudový kroj čičmianskeho typu s výšivkou.