Pamätná tabuľa J. B. Magina v Dubnici nad Váhom

Pamätná tabuľa J. B. Magina v Dubnici nad Váhom

Ján Baltazár Magin (1681-1738), katolícky kňaz, rodák z Vrbového, významná osobnosť slovenského národa. Pôvodca 1.literárnej obrany Slovákov i všetkých Slovanov. Vynikal v horlivej práci na duchovnom i hmotnom povznesení slovenského ľudu. Vo svojej apológii sa dovolával cyrilometodskej tradície a rovnoprávnosti Slovákov s maďarským národom. V Dubnici nad Váhom pôsobil v rokoch 1719-1735. Pochovaný je v krypte kostola. Pamätná tabuľa bola odhalená pri príležitosti 270.výročia príchodu do Dubnice nad Váhom. Je umiestnená v kostole.