Pamätná tabuľa Jánovi Baltazárovi Maginovi v Dubnici nad Váhom

Pamätná tabuľa Jánovi Baltazárovi Maginovi v Dubnici nad Váhom

Na pamätnej tabuli je nápis: „Ján Baltazár Magin (6.1.1681-27.3.1735), katolícky kňaz, rodák z Vrbového, významná osobnosť slovenského národa. Pôvodca prvej literárnej obrany Slovákov i všetkých Slovanov vynikal v horlivej práci na duchovnom i hmotnom povznesení slovenského ľudu. Vo svojej Apológii sa dovolával cyrilometodskej tradície a rovnoprávnosti Slovákov s maďarským národom. V Dubnici nad Váhom pôsobil v rokoch 1719-1735. Pochovaný je v krypte kostola. Z príležitosti 270.výročia príchodu do Dubnice nad Váhom. V Dubnici nad Váhom dňa 5.7.1989. Dubnickí veriaci“. Pamätná tabuľa je umiestnená vo vstupe Kostola svätého Jakuba staršieho, ktorý stojí na Námestí svätého Jakuba v severnej časti Dubnice nad Váhom.