Spoločná pamätná tabuľa v Dubnici nad Váhom

Spoločná pamätná tabuľa v Dubnici nad Váhom

V Dubnici ako v stredisku celonárodného dejateľstva slovenského vo veku 18-om rušnú a požehnanú prácu za cirkev a národ konali.

ANDREJ MESZÁROŠ – rímsko-katolícky farár dubnický, cirkevný spisovateľ, vodca slovenského národa od roku 1776-1804.

JÁN BALTAZÁR MAGIN – rímsko-katolícky farár dubnický, pôvodca knihy Apologia Slovákov, od roku 1719-1735.

DANIEL KOLOCSÁNYI – rímsko-katolícky farár dubnický, rodák z Kolačína, zakladateľ z vôle božej pútnického miesta v Dubnici, od roku 1739-1776.

ŠTEFAN DUBNICZAY – spisovateľ slovenský, rodák dubnický, rímsko-katolícky farár teplánsky, od roku 1705-1725.

Večná veľkým nábožným duchom slovenským pamiatka! Vďační Dubničania v roku 1940.

Je umiestnená pred kostolom.