Pamätná tabuľa farárom v Dubnici nad Váhom

Pamätná tabuľa farárom v Dubnici nad Váhom

Na pamätnej tabuli venovanej farárom pôsobiacim v Dubnici nad Váhom je nápis: „V Dubnici nad Váhom, ako v stredisku celonárodného dejateľstva slovenského vo veku 18-om rušnú a požehnanú prácu za cirkev a národ konali: Andrej Mészaros, rímskokatolícky farár dubnický, cirkevný spisovateľ, vodca slovenského národa od roku 1776-1804, Ján Baltazár Magin, rímskokatolícky farár dubnický, pôvodca knihy Apologia Slovákov, od roku 1719-1735, Daniel Kolacsányi, rímskokatolícky farár dubnický, rodák z Kolačína, zakladateľ z vôle božej pútnického miesta v Dubnici, od roku 1739-1776, Štefan Dubniczay, spisovateľ slovenský, rodák dubnický, rímskokatolícky farár teplánsky, od roku 1705-1725. Večná veľkým nábožným duchom slovenským pamiatka! Vďační Dubničania v roku 1940″. Pamätná tabuľa je od roku 1940 osadená na fasáde katolíckeho domu pred Kostolom svätého Jakuba staršieho na Námestí svätého Jakuba v severnej časti mesta Dubnica nad Váhom.