Pamätná tabuľa Tobiášovi Masníkovi v Ilave

Pamätná tabuľa Tobiášovi Masníkovi v Ilave

Na tabuli je nápis: „Pri 300.výročí smrti evanjelického farára, spisovateľa a martýra Tobiáša Masníka a spomienke na mužov viery pôsobiacich v Ilave, venuje Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi aug. v. na Slovensku. R.P. 1997″. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove v ktorej sídli Mestské múzeum v Ilave na ulici Ružová 5.