Pamätná tabuľa T. Masníka v Ilave

Pamätná tabuľa T. Masníka v Ilave

Pri 300.výročí smrti evanjelického farára, spisovateľa a martýra Tobiaša Masníka a spomienke na mužov viery pôsobiacich v Ilave venuje Turčiansky seniorát evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v roku 1997. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove v ktorej sídli Mestské múzeum v Ilave na ulici Ružová 9.