Pyramída – Pružina

Pyramída – Pružina

Skalný útvar sa nachádza naľavo od žltého turistického chodníka (8582) za lokalitou Pod Hrádkom. Je to prvá skala napravo od skaly Bronzová vysoko nad cestou a bola nazvaná podľa svojho typického tvaru. Prístup k nej je po horskom chodníku pravou stranou suťoviska a pod najbližšou skalou doľava. Nachádza sa v katastri obce Pružina, v celku Strážovské vrchy, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Strážov. Skalnú stenu využívajú horolezci.