Strieborná – Pružina

Strieborná – Pružina

Skalný útvar sa nachádza naľavo od žltého turistického chodníka (8582) za lokalitou Pod Hrádkom. Skala sa nachádza vysoko nad cestou pod pásom najvyšších skál. Prístup k nej je po horskom chodníku pravou stranou suťoviska, ktorý prichádza priamo pod ňu. Nachádza sa v katastri obce Pružina, v celku Strážovské vrchy, v podcelku Zliechovská hornatina, v časti Strážov. Skalnú stenu využívajú horolezci.