Pamätník obetiam 1.svetovej vojny v Pružine

Pamätník obetiam 1.svetovej vojny v Pružine

Pamätník 48 občanom obce, ktorí sa stali obeťami 1.svetovej vojny. Je umiestnený na podstavci a skladá sa z dvoch častí. Vľavo je pomník, v strede ktorého je ukrižovaný Ježiš Kristus, okolo kríža sú vytesané mená tých, ktorým vojna zobrala život a nápis: Nevrátili sa, spomíname 1914-1918. Dolnú časť tvorí reliéf znázorňujúci strom, hroby a tri kopce s dvojkrížom. Vpravo je súsošie znázorňujúce rodinu niektorého z padlých. Žena kľačí na kolenách a drží veniec, jej syn stojí vedľa a modlí sa. Autorom tohto pamätníka podľa malého štítka na podstavci by mal byť Rudolf Krúpa z Trenčína. Pamätník stojí v strede obce pri schodoch do kostola Svätej Žofie.