Zvonica v Briestennom – Pružina

Zvonica v Briestennom – Pružina

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrubová drevená zvonica z 19.storočia. Upravovaná bola v 1.tretine 20.storočia. Je významným zvyškom svetskej zrubovej architektúry. Prízemná stavba so štvorcovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou. Chráni ju ihlanová strecha pokrytá šindľom, z ktorej sa dvíhajú dva trámy, ktoré nesú kužeľovu striešku pokrytú tiež šindľom. Táto strieška chráni zvon osadený medzi trámami. Stojí v Pružine, pri ceste v strede miestnej časti Briestenné.