Pružinské stromy

Pružinské stromy

Poloha: Skupina troch stromov sa nachádza v obci Pružina pri kostole.

Druh: Dve lipy veľkolisté a jeden javor horský.

Dôvod ochrany: Dôvodom ochrany je ich kultúrny, krajinotvorný i estetický význam. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1993.

Opis: Tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku. Rastú okolo kostola a spolu s ním tvoria výraznú dominantu obce. Lipy majú obvod kmeňa 373-440cm, výšku 27-30m, priemer koruny 12m a vek 250-300 rokov. Javor má obvod kmeňa 313cm, výšku 22m, priemer koruny 9m a vek 220 rokov.