Pružinské stromy

Pružinské stromy

Poloha: Skupina troch stromov sa nachádza v obci Pružina pri kostole Svätej Žofie.

Druh: Dve lipy veľkolisté a jeden javor horský.

Dôvod ochrany: Dôvodom ochrany je ich kultúrny, krajinotvorný i estetický význam. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1993.

Opis: Tri stromy pozoruhodných dimenzií a veku. Rastú okolo kostola a spolu s ním tvoria výraznú dominantu obce. Lipy veľkolisté majú obvod kmeňa 382 a 463cm, výšku 25 a 34m, priemer koruny 13 a 11m a vek 270 a 320 rokov. Javor horský má obvod kmeňa 317cm, výšku 21m, priemer koruny 10m a vek 240 rokov.