Lipa malolistá na Rozkvete – Považská Bystrica

Lipa malolistá na Rozkvete – Považská Bystrica

Poloha: Rastie v Považskej Bystrici, na sídlisku Rozkvet, napravo od vchodu do kaplnky Svätej Heleny.

Opis: Rastie tu niekoľko exemplárov lipy malolistej. Jedna z nich, ktorá stojí pred vstupom do kaplnky má vek približne 270 rokov. Zasadená bola pravdepodobne niekoľko rokov po jej postavení. Od roku 2010 lipa je zaradená medzi pamätihodnosti mesta.