Praznovská lipa – Považská Bystrica

Praznovská lipa – Považská Bystrica

Poloha: Nachádza sa v Považskej Bystrici, v mestskej časti Praznov na cintoríne.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Strom je chránený z kultúrnych, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Za chránený bol vyhlásený v roku 1994.

Opis: Rastie ako solitér na cintoríne nad obcou, kde tvorí svojou polohou, rozmermi, vekom a celkovým vzhľadom výraznú dominantu celej doliny. Viažu sa k nemu i bližšie dokumentačne nešpecifikované udalosti ukončenia moru v dedine. Kmeň stromu sa vo výške 4,5m rozkonáruje na 8 mohutných ramien. Koruna je nízko nasadená, vajcovitého tvaru a pomerne súmerná. Obvod kmeňa je 564cm, výška stromu je 35m, priemer koruny je 22m a vek 270 rokov.