Praznovská lipa

Praznovská lipa

Poloha: Nachádza sa v Považskej Bystrici, mestskej časti Praznov na cintoríne.

Druh: Lipa malolistá.

Dôvod ochrany: Strom je chránený z kultúrnych, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Za chránený bol vyhlásený v roku 1994.

Opis: Rastie ako solitér na cintoríne nad obcou, kde tvorí svojou polohou, rozmermi, vekom a celkovým vzhľadom dominantu celej doliny. Viažu sa k nemu i bližšie dokumentačne nešpecifikované udalosti ukončenia moru v dedine. Kmeň stromu sa vo výške 4,5m rozkonáruje na 8 mohutných ramien. Koruna je nízko nasadená, vajcovitého tvaru a pomerne súmerná. Obvod kmeňa je 517cm, výška stromu je 30m, priemer koruny je 22m, vek stromu je 250 rokov.