Budova fary v Pružine

Budova fary v Pružine

Budova rímskokatolíckej fary bola postavená v roku 1788. Od roku 1850 v nej pôsobil Štefan Závodník. Historicky je zaujímavá tým, že dňa 12.7.1869 sa v nej zišli poprední slovenskí včelári spoločne so Štefanom Závodníkom, aby založili „Spolok včelárov slovenských v Hornom Uhorsku“. Už na 2.zasadnutí spolku sa Štefan Závodník stal jeho prvým správcom. Na fasáde je osadená pamätná tabuľa. Budova fary stojí severozápadne od rímskokatolíckeho kostola Svätej Žofie v strede obce.