Pamätná tabuľa Štefanovi Závodníkovi v Pružine

Pamätná tabuľa Štefanovi Závodníkovi v Pružine

Pamätná tabuľa na pamiatku pobytu Štefana Závodníka je od roku 1931 osadená na miestnej fare v obci. Stojí na nej: Tu účinkoval Štefan Závodník /1813-1885/ zaslúžilý farár, slovenský rodoľub. Jeho pamiatke venuje Spolok svätého Vojtecha 23.8.1931. Pamätná tabuľa je osadená na fasáde bývalej fary pri kostole Svätej Žofie v strede obce.