Obelisk Ladislava Škultétyho-Gábriša v Pružine

Obelisk Ladislava Škultétyho-Gábriša v Pružine

Obelisk venovaný „najstaršiemu vojakovi sveta“. Kamenný pomník z prírodného kameňa pri kostole bol postavený v roku 1855. Tri nápisy na obelisku sú napísané v slovenskom jazyku. Na čelnej strane je napísané: „93-ročnému c.k. husárskemu zástavníkovi Ladislavovi Škultétymu ináč Gábrišovi, narodenému v pružinskom Mojtíne dňa 27.júna 1738, zomrelému vo Veľkom Arade (dnešné Rumunsko) 19.augusta 1831. Za jeho 81-ročnú vojenskú službu.“ Na ľavej strane stojí: „Pod štyroch panovníkoch slúžil verne. V sedmiletých vojnách si bojoval pevne, v tureckých, francúzskych, zástavu si bránil tak, že ťa nepriateľ aj často poranil.“ Na pravej strane stojí: „K radostnej pamiatke štvrťstoročného žitia jeho vel. cis. Františku Jozefovi I. svojmu národovcovi dali postaviť Slováci 1855.“ O výstavbu obelisku sa zaslúžil Štefan Závodník. Obelisk sa nachádza pri kostole Svätej Žofie, ktorý stojí na miernom návrší v strede obce.