Imrichova jaskyňa – Pružina

Imrichova jaskyňa – Pružina

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina, časť Strážov) v katastri obce Pružina.

Nadmorská výška: 509m.

Ochrana: Nevyhlásená prírodná pamiatka.

Opis: Korózna jaskyňa s dĺžkou 12m nemá žiadnu výzdobu. Nachádza sa v pravom svahu doliny Riečica na začiatku krásnej skalnej dolinky, ktorá je zakončená skalným amfiteátrom. Prístup k nej je od kríža po poľnej ceste.

Prístupnosť: Jaskyňa nie je verejne prístupná.