Stĺpikové kaplnky v Pružine

Stĺpikové kaplnky v Pružine

Pod Býkmi

Božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je umiestnený obrázok svätého Jána Nepomuckého. Chránený je kužeľovou plechovou strechou. Nachádza sa v katastri Pružiny v lokalite Pod Býkmi, v doline vedúcej do sedla Samostrel na odbočke žltého turistického chodníka (8582) z asfaltovej cesty naľavo.

Široké pažite

Božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je umiestnený obrázok Panny Márie. Chránená je kovovým oplotením. Je pri nej lavička k odpočinku. Nachádza sa v katastri Pružiny, v doline Strážovského potoka, v lokalite Široké pažite.

Tonkové

Božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je otvorená kovová skrinka s obrázkom Panny Márie. Je pri nej lavička k odpočinku. Nachádza sa v katastri Pružiny, pred koncom doliny Riečica, za lokalitou Tonkové, napravo od spevnenej cesty.

Za svätým Jankom

Božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je umiestnený obrázok Panny Márie. Z troch strán ju chráni kamenný múrik. Pred ňou je lavička k odpočinku. Nachádza sa v katastri Pružiny v doline Strážovského potoka, v svahu na pravej strane spevnenej cesty, kúsok za Prameňom svätého Janka.