Stĺpikové kaplnky v Prečíne

Stĺpikové kaplnky v Prečíne

Na odbočke Vládske

Božia muka v tvare dreveného stĺpika, na ktorom je osadená drevená presklená skrinka so sochou Panny Márie. Krytá je Ihlanovou plechovou strieškou. Nachádza sa v katastri obce Prečín na pravej strane cesty na Bodinú, pri odbočke do lokality Vládske.

Pred Bodinou

Božia muka v tvare kovového stĺpika, na ktorom je osadená kovová presklená skrinka so sochou Panny Márie. Krytá je sedlovou strieškou. Nachádza sa v katastri obce Prečín na ľavej strane cesty pred vstupom do obce Bodiná.