Hradište (Súľovské vrchy)

Hradište (Súľovské vrchy)

Nadmorská výška: 547,5m.

Poloha: Geomorfologický celok Súľovské vrchy, podcelok Súľovské skaly. Nachádza sa v CHKO Strážovské vrchy.

Katastrálne územie: Prečín.

Opis: Homoľovitý vrch sa nachádza severozápadne od stredu obce Prečín. Už samotný názov napovedá, že na ňom mohlo v minulosti stáť hradište. Iný názov lokality Vartovná skala svedčí, že tu stála prinajmenšom vartovka. Čiastočne zalesnený vrchol ponúka pekné výhľady juhovýchodným smerom na Domanižskú kotlinu s obcami Prečín a Domaniža. Na vrchole je prístrešok na posedenie, ktorý je žiaľ poškodený. Okrem neho je  tu osadený malý kovový dvojkríž. Výstup na vrchol spestrujú krásne skalné partie.   

Prístup: Na vrchol nevedie značený chodník. Prístup je možný buď zo stredu obce, alebo zo severozápadu od hlavnej cesty. Zo stredu obce od obecného úradu treba prejsť cez rieku Domanižanka a po jej ľavom brehu pokračovať 200m stúpaním po asfaltovej ceste, ktorá zatáča doľava. Ďalej nás lesná cesta južnými svahmi privedie do sedielka západne od vrcholu. Z neho vedie doprava po hrebeni lesný chodník, ktorý strmšie vystupuje až na vrchol. Zo stredu obce je vrchol vzdialený 1,7km a čas výstupu je 45 minút. Zo severozápadu od hlavnej cesty (prvá ľavotočivá zákruta pred obcou od Považskej Bystrice) vystupuje na vrchol lesný chodník (vzdialenosť 1,2km a čas výstupu 45 minút).