Náhrobníky v Čaklove

Národná kultúrna pamiatka Náhrobníky vyhlásená v roku 1986. Novoklasicistické náhrobníky padlých v roľníckom protifeudálnom povstaní v roku 1831. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobník v podobe hranolu. Nachádza sa v pravej dolnej časti cintorína. Náhrobník II. Náhrobník v podobe zužujúceho sa pylónu. Nachádza sa v strednej časti cintorína.