Príkostolný cintorín v Klátovej Novej Vsi

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2018. Zaniknutý príkostolný cintorín z 12.storočia. Bolo tu objavené kostrové pohrebisko z 11.storočia, s náhrobnými kameňmi (platňami) z 12.-14.storočia. Zanikol v roku 1561. Nachádza sa v areáli Kostola Panny Márie, Kráľovnej anjelov, ktorý sa nachádza juhovýchodne od časti Sádok na vrchu Chrib na mieste starého včasnostredovekého hradiska s názvom Čížik.

Trojičný stĺp v Skačanoch

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na stĺpe vyhlásená v roku 2006. Barokový stĺp Najsvätejšej Trojice z roku 1886. Dali ho postaviť manželia Beňačkovci. Barokovo-klasicistické súsošie, trojičný stĺp, stojí v strede Námestia SNP. Autorom súsošia je C. Jáhn. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s architektúrou. Originálne časti valcového stĺpu sa nachádzajú od roku 2009 v provizórnom ateliéri. Súsošie. Na vrchole stĺpu sa nachádza kópia neskorobarokového súsošia Najsvätejšej Trojice z roku 2009. Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Jána Krstiteľa z roku 2009. Nachádza sa na bočnom hornom krídle podstavca. Socha. Kópia neskorobarokovej sochy svätého Floriána z roku 2009. Nachádza sa na zadnom hornom krídle podstavca. Socha. Originál barokovo-klasicistickej sochy svätého...