Kríž pri kaplnke v obci Krásna Ves

Kríž pri kaplnke v obci Krásna Ves

Kamenný kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom bol postavený v roku 1947. Obnovený bol v roku 2016. Oba údaje sú uvedené na podstavci. Nad nimi je osadená doska, na ktorej je nápis: „Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Tebe, lebo si nás svojim svätým krížom vykúpiť ráčil. Postavila cirkevná obec Krásna Ves“. Kríž sa nachádza pred Kaplnkou Božského Srdca Ježišovho v strede obce Krásna Ves naľavo od vstupu.