Kríž v severnej časti obce Krásna Ves

Kríž v severnej časti obce Krásna Ves

Liatinový kríž je osadený na štvorcovom pieskovcovom podstavci s hlavicou. Je na ňom nápis „Obetovali roku…“ a už nečitateľný rok, v ktorom bol kríž postavený. Chránený je kovovým oplotením. Nachádza sa na malej vyvýšenine pri hlavnej ceste do Slatinky nad Bebravou v severnej časti obce Krásna Ves.