Mohylník Cesciny-Pravec vo Visolajoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Mohylník z veľkomoravského obdobia (833 – 907) Má kruhový pôdorys. Prvýkrát tieto hroby objavil amatérsky archeológ Štefan Meliš začiatkom 60.rokov 20.storočia. Archeologický prieskum vykonal v roku 1960 archeológ Anton Petrovský-Šichman. V jednej mohyle objavil keramickú urnu na popol zosnulého a zhrdzavené železné torzo noža, dlhé 32cm. Celkovo sa tu zistilo 33 mohylových hrobov, ktoré sú zachované a stále rozoznateľné v teréne. Určitá časť mohýl (asi 15) bola už rozoraná. Mohylové násypy boli vytvorené hlinou a drobnými kameňmi získanými v blízkom okolí. Súčasťou hrobov boli uhlíky, úlomky keramiky z úžitkových nádob zdobené ryhami a viacnásobnými vlnovkami, zlomky rádiolaritových jadier, kamenné brúsky z pieskovca a podobne. Súčasťou pohrebného rituálu bolo symbolické pridávanie niekoľkých spálených kostí do hrobu. V jednej z mohýl sa našiel súvislý prepálený pás hliny obohatenej uhlíkmi dlhý 5m a široký 1m, o ktorom sa uvažuje ako o pohrebnej hranici (žiarovisku). Je to však ojedinelý nález tohto druhu, pretože miesta kde sa mŕtvi spaľovali zatiaľ nie sú známe. Hroby na mohylníku na Cescinách boli žiarové. V roku 2017 bola v lokalite osadená informačná tabuľa. Mohylník Cesciny-Pravec patrí medzi najväčšie na Slovensku a nachádza sa na vrchu Bukovina (386,7m) v katastri obce Visolaje.

Visolaje – Slovanský mohylník (So súhlasom portálu www.hradiska.sk).