Mohylník Koščelisko v Beluši

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Birituálny mohylník Koščeliščo sa nachádza na parcele č.3372/1. Nad niekdajším majerom Podmalenica (allodium Malenica), dnes osada Podmalenica, medzi vrchmi Malenica (878,0m) a Panský háj (526,0m), v lokalite Koščeliščo bolo odhalených 36 mohýl z predveľkomoravského obdobia (675-791), veľkomoravského obdobia (833-907) alebo poveľkomoravského obdobia (907-1.000), z 8.-9.storočia a 6 žiarových hrobov z okruhu lužickej kultúry. Mŕtvi tu boli pochovávaní dvoma spôsobmi: spálením alebo uložením a navŕšením mohylového pahorku. Existuje domnienka, že na tomto mieste stál v časoch Veľkomoravskej ríše kostol. Je to jeden z najväčších mohylníkov na Slovensku. Výskum tu bol realizovaný v roku 1964 archeológom Dr. Antonom Petrovským-Šichmanom. Nachádza sa v katastri Beluše, v triangli medzi vrchmi Pasienok (503,3m), Brehy (475,0m) a Panský háj (526,0m).