Mohylník Hrobice v Beluši

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Mohylník, ktorého súčasťou je 13 mohýl, sa nachádza na parcele č.3757/11. Mohylník Hrobice pochádza z obdobia 2.polovica 8.storočia až 1.polovica 9.storočia z predveľkomoravského obdobia (675 – 791), veľkomoravského obdobia (833 – 907) alebo poveľkomoravského obdobia (907 – 1.000). Má kruhový pôdorys. Nachádza sa v katastri Beluše, východne od vrchu Hrobice (402,9m).