Záriečie

Záriečie

Poloha

Obec leží na rozhraní Bielych KarpátJavorníkov, na brehoch rieky Biela voda.

Najvyšší bod: Severovýchodný svah vrchu Kýčera (828,2m) v nadmorskej výške 768m.

Najnižší bod: Hladina rieky Biela voda pri výtoku z katastra obce (325m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1475 ako Zaryecze (ďalšie názvy: 1504 Zaryczy, 1507 Zarycze, 1512 Zaryecze, 1515 Zaecze, 1598 Zareche, 1773 Zarjecje, 1920 Zárieč, 1927 Záriečie). V 14.-17.storočí na území obce prebehla valaská kolonizácia. Obec patrila panstvu Lednica a dejiny obce s ním úzko súvisia. V roku 1598 mala obec 21 domov, v roku 1720 mala tri mlyny a 20 daňovníkov, v roku 1784 mala 116 domov, 130 rodín a 704 obyvateľov, v roku 1828 mala 125 domov, v roku 1869 mala 706 obyvateľov, v roku 1880 mala 643 obyvateľov, v roku 1890 mala 608 obyvateľov, v roku 1900 mala 660 obyvateľov, v roku 1910 mala 691 obyvateľov, v roku 1921 mala 724 obyvateľov, v roku 1930 mala 774 obyvateľov, v roku 1940 mala 750 obyvateľov, v roku 1948 mala 733 obyvateľov, v roku 1961 mala 922 obyvateľov a v roku 1970 mala 860 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, v 18.storočí vyrábali nože a pracovali vo valchovni. V roku 1894 tu bolo prvé slovenské ochotnícke predstavenie, ktoré pripravil Ferko Urbánek. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali aj tkáčstvom (ľanové plátno, súkno), tesárstvom, garbiarstvom, vyšívaním krojov a šitím papúč ku krojom. Bolo tu kováčstvo, mlyn, píla a valcha. V roku 1931 dali do prevádzky liehovar. Ešte v 1.tretine 20.storočia tu bola známa výroba detských vŕbových píšťal (hobojkovitej vŕbovej trúby a drevenej pastierskej trúby). V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove a Považskej Bystrici.

História osídlenia územia

V okolí obce nálezy osídlenia z mladej kamennej doby (neolit) 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. Nález kamennej sekery z obdobia 3.000 p. n.l.

V skalnej štrbine hrádku Mestecká skala boli objavené brúsené sekery z bronzovej doby (2.300 p. n.l. – 700/400 p. n.l.). Bolo tu objavené i pohrebisko.

Zaujímavosti v obci a okolí

Evanjelický kostol.

Pamätné tabule: Jánovi Gerykovi na zborovom dome, Jánovi Gerykovi na obecnom úrade, Ľudovítovi Gerykovi a Jozefovi Lakovi.

Pamätník obetiam 1.svetovej vojny.

Busta Milana Rastislava Štefánika.

Hrob obetí 2.svetovej vojny.

Zvonica.

Púchovská dolina.

Turisticko-relaxačný chodník.

Prepojenie náučných chodníkov SR a ČR.

Turistické chodníky KST: 5582.