Hrob obetí 2.svetovej vojny v Záriečí

Hrob obetí 2.svetovej vojny v Záriečí

Hrob, v ktorom sú pochované obeti 2.svetovej vojny. Na pomníku je nápis: „Padlí za vlasť 1.mája 1945 v Záriečí. Muži ti statečně táhli chtíce k břehu přistati však nemohli… Jonáš 1.13.“ Medzi týmito nápismi je uvedených šesť mien obetí. Spoločný hrob sa nachádza v obci Záriečie pri vstupe na miestny cintorín.