Turisticko-relaxačný chodník v Záriečí.

Orientačné miesta: Pod Nivami (500m) – Hôrka Balejovec (600m) – Na vrátach.

Dĺžka: 1,1km.

Čas prechodu: 0,5 hodiny.

Prevýšenie: Stúpanie 42m/klesanie 5m.

Farba: Chodník je bez farebného označenia.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Turisticko-relaxačný chodník sa nachádza juhozápadne od obce Záriečie a prechádza najbližším okolím osady Klecenec. Na uvedených orientačných miestach sú osadené informačné tabule, na ktorých je vyznačená poloha, sú na nich informácie o obci a blízkom okolí, ako aj informácie o faune a flóre oblasti. Chodník vedie po spevnenej ceste od lokality Pod Nivami, cez Hôrku Balejovec do lokality Na vrátach.