Vydrná

Poloha

Obec leží v juhozápadnej časti Javorníkov.

Najvyšší bod: Zigov (893,2m).

Najnižší bod: Hladina potoka Petrínovec pri výtoku z katastra obce (337m).

História obce

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1475 ako Wydrna (ďalšie názvy: 1515 Wydorna, 1598 Wydrna). Patrila panstvu Lednica. V roku 1598 mala 13 domov, v roku 1720 mlyn, v roku 1784 mala 96 domov, v roku 1828 mala 101 domov, v roku 1869 mala 511 obyvateľov, v roku 1880 mala 489 obyvateľov, v roku 1890 mala 476 obyvateľov, v roku 1900 mala 533 obyvateľov, v roku 1910 mala 545 obyvateľov, v roku 1910 mala 545 obyvateľov, v roku 1921 mala 548 obyvateľov, v roku 1930 mala 561 obyvateľov, v roku 1940 mala 560 obyvateľov, v roku 1948 mala 381 obyvateľov, v roku 1961 mala 484 obyvateľov, v roku 1970 mala 463 obyvateľov, v roku 1980 mala 137 domov a 436 obyvateľov, v roku 1986 mala 391 obyvateľov a v roku 2014 mala 333 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Bol tu liehovar (pálenica). V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Púchove a Považskej Bystrici, časť ako roľníci. Od 1.7.1979 sa zlúčili obce Lúky a Vydrná pod spoločným názvom Lúky. Od roku 1989 je opäť samostatná.

História osídlenia územia

V okolí obce nálezy mohýl z veľkomoravského obdobia (833 – 907).

Miestne časti

Dolinky

Vydrná

Zaujímavosti v obci a okolí

Misijné stredisko.

Zvonica.

Turistické chodníky KST: 2693, 5582.