Misijné stredisko vo Vydrnej

Misijné stredisko vo Vydrnej

Pôvodne budova školy bola postavená v roku 1891 za farára Pavla Zocha a ako evanjelická cirkevná škola slúžila do roku 1948. Po zoštátnení svojmu účelu slúžila iba krátko a neskôr v nej bola zriadená krajčírska dielňa a mliekareň. Škola zanikla pri integrácii malotriednych škôl v roku 1978. Do rúk evanjelickej cirkvi sa budova vrátila v roku 1998 a v rokoch 1998-1999 bola starostlivosťou Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. v Záriečí zrekonštruovaná. Pôsobí v nej misijné stredisko „Nádej“. Budova sa nachádza v hornej časti obce Vydrná, v lokalite Milovce pri autobusovej zastávke.