Visolaje

Poloha

Obec leží v Považskom podolí na dolnom toku riečky Pružinka.

Najvyšší bod: Juhovýchodný svah vrchu Brekovec (488m) v nadmorskej výške 422m.

Najnižší bod: Hladina rieky Pružinka pri výtoku z katastra obce (265m).

História obce

Prvýkrát sa obec spomína v roku 1327 ako Wizolay (ďalšie názvy: 1332 Wissola, 1369 Wyzzalay, 1598 Wyssolay, 1927 Visolaje). Súčasťou obce bola osada Keňuk, ktorá sa spomína v roku 1396 ako Kenyuk, bola majetkom rodiny Visolajských. Visolaje patrili zemianskym rodinám Visolajských, Slopňanských a Suňogovcov, v 17.storočí panstvu Budatín. V roku 1598 mala 35 domov, v roku 1784 mala 595 obyvateľov, 108 rodín a 99 domov, v roku 1828 mala 92 domov, v roku 1869 mala 631 obyvateľov, v roku 1880 mala 536 obyvateľov, v roku 1890 mala 564 obyvateľov, v roku 1900 mala 633 obyvateľov, v roku 1910 mala 741 obyvateľov, v roku 1921 mala 762 obyvateľov, v roku 1930 mala 804 obyvateľov, v roku 1940 mala 915 obyvateľov, v roku 1948 mala 968 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.127 obyvateľov a 220 domov, v roku 1970 mala 1.178 obyvateľov, v roku 2006 mala 941 obyvateľov, v roku 2007 mala 933 obyvateľov, v roku 2008 mala 931 obyvateľov a 300 domov, v roku 2009 mala 923 obyvateľov, v roku 2010 mala 924 obyvateľov, v roku 2011 mala 897 obyvateľov, v roku 2012 mala 892 obyvateľov, v roku 2013 mala 901 obyvateľov, v roku 2014 mala 911 obyvateľov a v roku 2020 mala 986 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou metiel. V roku 1796 bol v obci malý pivovar, pálenica a manufaktúrna papiereň, ktorá pracovala do 2.polovice 19.storočia. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia popri poľnohospodárstve zaoberali košikárstvom, ovocinárstvom a včelárstvom. Niektorí odišli za prácou do okolitých krajín a do Ameriky. V roku 1947 bola v obci založená továreň na zušľachťovanie a farbenie kožušín. Založili ju páni Holický z Prahy a Bobula z Liptovského Mikuláša, v roku 1948 bola znárodnená. Predtým tu bola pálenica. Do roku 1955 bol v obci v činnosti mlyn a píla. V 20.storočí väčšina obyvateľov pracovala v priemyselných závodoch v Považskej Bystrici, Púchove a Beluši.

História osídlenia územia

Nález kamenného sekeromlatu z mladej kamennej doby (neolit) (5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l.) a kamennej sekery z medenej doby (eneolit) (4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l.) v lokalitách Pačkovec a Cesciny.

V blízkosti obce boli objavené archeologické nálezy v podobe črepov a nástrojov. V časti katastra Zákluky-Rakovec boli objavené pozostatky poľnohospodárskej osady z mladej (mladšej) bronzovej doby, datované približne do obdobia 1.200 – 1.000 p. n.l.

Mohylové násypy z veľkomoravského obdobia (833 – 907) v lokalitách Krahulec a Petrova hora.

Mohylník Cesciny-Pravec.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol svätého Gála, opáta.

Kríž pod Petrovou horou.

Pamätná tabuľa obetiam vojen.

Mohylník Cesciny-Pravec.

Prícestný hostinec.