Lednické skalky (PP)

Druh: Prírodná pamiatka.

Poloha: Nachádza sa v CHKO Biele Karpaty v katastri obce Lednica.

Rozloha: 27.135m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1993. Vyhláškou 293/1996 z 30.9.1996, účinnou od 1.11.1996 bolo vyhlásené za prírodnú pamiatku. Novelizovaná bola v roku 2003.

Opis: Ochrana krajinotvorného prvku, významného z geologického a geomorfologického hľadiska. Ochrana mikroreliéfnych foriem bradlového pásma s refúgiom teplomilných druhov rastlín a živočíchov trávnych a skalnatých foriem, najmä hmyzu.