Náučný chodník Prosňanským chotárom

Náučný chodník Prosňanským chotárom

Východisko: Udiča, centrum miestnej časti Prosné.

Rok otvorenia: 6/2015

Zameranie: Historické, archeologické a prírodovedné.

Typ: Samoobslužný, peší a cyklo, obojsmerný, okružný, celoročný. Rozdelený je na tzv. „horný okruh“ (zelený) Zlatý kôň a tzv. „dolný okruh“ (oranžový) Uhliská.

Dĺžka/prevýšenie: Zelený okruh 8,44km/322m, oranžový okruh 5,71km/217m.

Čas prechodu: Zelený okruh 3 hodiny, oranžový okruh 2 hodiny.

Náročnosť: Stredne náročný chodník.

Počet zastávok: 12, z toho zelený okruh 7 (1-7), oranžový okruh 5 (8-12).

1. Časť Potoky.

2. Zlatý kôň.

3. Hviezda.

4. Žeravica (608m.n.m.)

5. Medzižeravičky.

6. Hájiky.

7. Ščepne.

8. Prúdy.

9. Dráhy.

10. Sklady.

11. Uhliská.

12. Hlatkovské lúky.

Popis:

Tzv. „horný okruh“ Zlatý kôň (zelený) pokračuje z centra obce severovýchodným smerom. Na trase sa nachádza 7 infopanelov. Prvý infopanel sa nachádza v časti Potoky. Ďalej chodník prechádza územím, kde sa nachádzalo hradisko Zlatý kôň. Tu sa nachádza druhý infopanel. Chodník pokračuje cez lokalitu Hviezda, kde sa nachádzalo sídlisko lužickej a púchovskej kultúry. Tu je umiestnený tretí infopanel. Na najvyššom bode celého náučného chodníka na vrchu Žeravica (608,0m) stojí socha Madony a štvrtý infopanel. Infopanel č.5 sa nachádza v lokalite Medzižeravičky. Tu je možné odbočiť (asi 200m) na miesto s pekným výhľadom na Súľovské skaly. Posledné dva infopanely sa nachádzajú v lokalitách Hájiky (6) a Ščepne (7).

Tzv. „dolný okruh“ Uhliská (oranžový) pokračuje z centra obce juhozápadným smerom. Na trase sa nachádza 5 infopanelov. Prvé tri infopanely sa nachádzajú v lokalitách Prúdy (8), Dráhy (9) a Sklady (10). Ďalej chodník prechádza lokalitou Uhliská, kde bolo obetisko Keltov. Tu stojí infopanel č.11. Posledný infopanel (12) je umiestnený v lokalite Hlatkovské lúky.