Jakubianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti južne od Starej Ľubovne. Na severe ho ohraničuje podcelok Ľubovnianska kotlina, na severovýchode podcelok Hromovec, na juhovýchode podcelok Šarišské podolie a na juhu a na západe Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočská vrchovina).

Okresy: Sabinov, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 550m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Osou územia je rieka Jakubianka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Jakubianska brázda sa ďalej nedelí.