Málinská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Cinobanské predhorie.

Poloha: Nachádza sa v centrálnej časti Cinobaského predhoria v okolí obcí Málinec, Rovňany a Ozdín v okrese Poltár. Rozdeľuje ho na dve časti. Rozkladá sa na oboch brehoch horného toku rieky Ipeľ pod vodárenskou nádržou Málinec a pokračuje priamo na juh. Na severe ho ohraničujú Stolické vrchy (podcelok Málinské vrchy), na východe a západe podcelok Cinobanské predhorie a na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Lučenská kotlina, časť Poltárska pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižším bodom územia je údolie rieky Ipeľ pri obci Rovňany v nadmorskej výške približne 240m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Celá oblasť patrí do povodia rieky Ipeľ, ktorý však už v tejto už menej hornatej časti priberá iba menej vodnaté prítoky (najvýznamnejšie sú Ozdínsky potok a Bystrický potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.