Zvolenská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Zvolenskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti. Na severe a severovýchode ho ohraničujú podcelky Bystrická vrchovina a Ponická vrchovina, na východe podcelok Povraznícka brázda a Poľana (podcelok Detvianske predhorie), na juhovýchode podcelok Slatinská kotlina, na juhu Javorie (podcelok Lomnianska vrchovina, hranica vedie údolím rieky Slatina) a na západe podcelok Sliačska kotlina.

Okresy: Banská Bystrica, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zvolenská pahorkatina sa ďalej nedelí.