Roháče

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Západné Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Osobitá (hranicou je Roháčska a Látaná dolina s Lúčnym sedlom-1.602,0m), na východe štátna hranica s Poľskom, na juhu časť Liptovské Tatry, na juhozápade časť Sivý vrch (hranicou je sedlo Pálenica-1.273,0m) a na západe Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda).

Okresy: Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Baníkov (2.178,0m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Najvýznamnejšia časť Západných Tatier. Kraľujú im mohutné končiare zo západu Brestová (1.902,6m), Salatín (2.047,5m), Skriniarky, Baníkov (2.178,0m), Tri kopy (2.136,3m), Plačlivé (2.125,1m), Ostrý Roháč (2.087,5m), Volovec (2.063,4m) a Rákoň (1.876,3m), ktoré tvoria typickú vysokohorskú skupinu s dokonale vyvinutými glaciálnymi formami. Ich najvyššie štíty vytvárajú nerozlučnú dvojicu štíhlych skalnatých vrchov, ktoré sa podobajú dvom čertovým rohom a azda aj preto dostali toto výstižné pomenovanie. Má typicky veľhornatinový reliéf.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.