Čenkovská niva

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podunajskej pahorkatiny.

Poloha: Tvorí územie v blízkosti rieky Dunaj medzi obcou Moča a Štúrovom a jeho ramenami siahajúcimi po obec Mužla. Na severe ju ohraničuje podcelok Hronská pahorkatina, na severovýchode podcelok Hronská niva a na juhu štátna hranica s Maďarskom (hranicou je rieka Dunaj).

Okresy: Komárno, Nové Zámky.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 105m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Čenkovská niva sa ďalej nedelí.