Dúbrava

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kozích chrbtov.

Poloha: Zaberá ich západnú časť. Vytvára hradbu medzi Podtatranskou kotlinou na severe a Hornádskou kotlinou na juhu. Na severe a východe ho ohraničuje Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina), na juhu Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa) a na západe podcelok Važecký chrbát.

Okresy: Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kozí kameň (1.255,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 560m.

Geologická stavba:

Reliéf: Dúbravu tvorí úzky pás hôr. Oblasť pod Kozím kameňom je prímestskou rekreačnou oblasťou Popradu a Svitu.

Lesné porasty: Lesné porasty sú prevažne ihličnaté, miestami zmiešané s bučinami.

Vodstvo: Pohorím vedie rozhranie medzi Baltským a Čiernym morom.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Dúbrava sa ďalej nedelí.