Tatranské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podtatranskej kotliny.

Poloha: Nachádza sa medzi obcami Pribylina a Tatranské Matliare. Na severe ho ohraničujú Tatry (podcelky Západné Tatry a Východné Tatry), na juhu podcelky Popradská kotlina a Liptovská kotlina.

Okresy: Liptovský Mikuláš, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Rakytovec (1.325,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Predstavuje prechodné územie medzi Tatrami a málo zvlnenými kotlinami na južnom úpätí. Tvorí úzky pás pohoria okolo štátnej cesty od Pribyliny až po Tatranskú Lomnicu a priemerná nadmorská výška presahuje 1.300m. Územie lemuje južné úpätie Tatier a oddeľuje kotliny od tatranských končiarov. Nachádzajú sa tu prakticky všetky osady mesta Vysoké Tatry.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Tatranské podhorie sa ďalej nedelí.