Osnica

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Krivánska Fatra. Nachádza sa na jeho severovýchodnom okraji.

Poloha: Na severe ju ohraničuje Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá, časť Zázrivská brázda), na východe Oravská vrchovina, na juhu Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra), na západe časť Krivánske Veterné hole a na severozápade časť Rozsutce.

Okresy: Dolný Kubín, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Osnica (1.362,8m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v údolí rieky Orava v nadmorskej výške približne 435m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.