Dyjsko-moravská niva

Zatriedenie: Geomorfologická časť Dolnomoravského úvalu.

Poloha: Nachádza sa na dolnom toku rieky Morava od Skalice po jej sútok s riekou Dyje v blízkosti obce Sekule. Na východe ju ohraničuje Chvojnická pahorkatina (podcelok Unínska pahorkatina), na východe, na juhovýchode a na juhu Borská nížina (podcelky Gbelský bor, Myjavská niva, Záhorské pláňavy a Dolnomoravská niva) a na západe a na severe štátna hranica s Českou republikou (hranicou je rieka Morava).

Okresy: Senica, Skalica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 150m.

Geologická stavba:

Reliéf: Južná časť územia je súčasťou CHKO Záhorie.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.