Zvolen

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veľkej Fatry.

Poloha: Nachádza sa v juhovýchodnej časti pohoria medzi obcami Liptovské Revúce a Donovaly. Na severe a západe vedie hranica po línii Revúcka dolina-sedlo Veľký Šturec, na východe Korytnickou dolinou a na juhu údolím Starohorského potoka. Na západe, severe a severovýchode ho ohraničujú podcelky Hôľna Fatra a Revúcke podolie, na východe Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry, časti Salatíny a Prašivá) a na juhu Starohorské vrchy.

Okresy: Banská Bystrica, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Zvolen (1.402,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Zvolen sa ďalej nedelí.