Roháčka

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Čiernej hory.

Poloha: Nachádza sa v jeho severozápadnej časti. Od susedného podcelku Bujanovské vrchy na juhovýchode ho oddeľuje údolie Bystrej. Na severe a východe ho ohraničuje Šarišská vrchovina, na juhozápade Volovské vrchy (podcelok Hnilecké vrchy, aj časť Hnilecké podolie) a na severozápade Hornádska kotlina (podcelok Hornádske podolie, časť Kluknavská kotlina) a Branisko (podcelok Sľubica).

Okresy: Gelnica, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Roháčka (1.028,5m).

Najnižší bod: Južný okraj podcelku v nadmorskej výške približne 330m.

Geologická stavba:

Reliéf: Svojou výškou je najvyšším podcelkom Čiernej hory.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Roháčka sa ďalej nedelí.